Estro groep

Over Estro

Wij zijn de moedermaatschappij van ruim 500 kinderopvang- en bso-locaties en drie gastouderbureaus. Deze zijn verdeeld over onze kinderopvangbedrijven, waaronder Catalpa Kinderopvang, Elan Kinderopvang, Kiddy World, uk, B4KIDS, Octopus, Astrid Lindgren Kinderopvang en Kinderopvang Compagnie. > lees meer

Estro in het nieuws


Meer flexibiliteit voor ouders.

27 januari 2014 – Kinderopvangorganisaties van moedermaatschappij Estro brengen de opzegtermijn terug van twee maanden naar één maand. Hiermee wil de organisatie inspelen op de behoefte van ouders aan meer flexibiliteit. In deze tijd is baanverlies nog steeds de voornaamste reden dat ouders de kinderopvang stop zetten, waardoor meer flexibiliteit met betrekking tot de opzegtermijn belangrijk is.

> Lees meer

Amsterdamse Week van het Jonge Kind

Een twintigtal kleine en grote kinderopvangorganisaties die actief zijn in Amsterdam, hebben de krachten gebundeld en geven van 4 tot en met 12 april invulling aan de internationale Week van het Jonge Kind. De week wordt ingeluid met een congres en op ruim 100 locaties in de stad vinden verschillende activiteiten plaats. Met dit initiatief onderstrepen de organisaties de kwaliteit van Amsterdamse kinderopvang en stellen ze het jonge kind centraal.

> Lees meer

Derde editie van de MannenMeeting

Afgelopen woensdag was de derde editie van de MannenMeeting. Het thema dit keer was ‘vrouwen in mannenberoepen, mannen in vrouwenberoepen’, het ging over de kracht van de minderheid. Onze gast dit keer was Yvonne Niersman, pilote bij de kustwacht; een vrouw in een mannenwereld. Met levendige verhalen hield zij de aanwezige mannen in de kinderopvang een spiegel voor. > Lees meer


Resultaten pedagogische kwaliteitsmonitor

Alle 234 kinderdagopvanglocaties van Estro Kinderopvang hebben afgelopen jaar deelgenomen aan de NCKO monitor. Deze pedagogische kwaliteitsmeting is ontwikkeld en uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam. De uitkomsten tonen aan dat de locaties van Estro vergelijkbaar scoren met het landelijk gemiddelde van het NCKO onderzoek. Dit landelijke onderzoek vertoonde een trendbreuk; de pedagogische kwaliteit van kinderopvang is, na jaren van achteruitgang, duidelijk gestegen. Juist in deze huidige markt vindt Estro het belangrijk om te blijven investeren in kwaliteit. > Lees meer


Kinderopvang tijdens het solliciteren

Kinderopvangorganisaties van Estro bieden ouders die werkzoekend zijn de mogelijkheid om gebruik te blijven maken van kinderopvang. Ouders die werk zoeken, ontvangen een strippenkaart om hun kind(eren) kosteloos zes keer naar de opvang te kunnen brengen. Het is namelijk belangrijk voor kinderen om de binding met de locatie te blijven houden, zowel voor de contacten met andere kinderen en pedagogisch medewerkers als de vaste structuur die het hen biedt. > Lees meerTransparantiemonitor

Estro publiceert elk kwartaal de transparantiemonitor voor ouders, medewerkers en overige stakeholders. De basis voor deze monitor vormen de verschillende kwaliteitsonderzoeken. In deze monitor staat de governance code voor kinderopvang centraal. Estro onderschrijft de branche brede code. Deze is echter toegeschreven op kleinere ondernemingen en niet op een grotere organisatie als Estro. Vandaar dat in deze monitor ook de organisatiestructuur van Estro wordt beschreven. > Download de transparantiemonitor GGD inspecties Q3 2013

 

Contact

Estro / Utrechtseweg 9 / 3811 NA / Amersfoort
T +31 (0)33 330 20 40 / M info@estrogroep.nl
google.maps

Voor persvragen kunt u contact opnemen met Monique Schumans,
M monique.schumans@estrogroep.nl
T +31 (0)6 211 38 717

Volg de Estrogroep ook via:

Facebook - Estrogroep Twitter - Estrogroep